T.e.n. Dr. Mahirə İsmayılova. İş həyatımız, Sağlam TV