Dr. M. İsmayılova, Dr. Ə. Axundova və Dr. İ.Nəsirov, Çox yaşa, ATV