T.e.n. Dr. Mahirə İsmayılova, Mioma - Müalicə etmək yoxsa gözləmək?, Sağlam TV