T.e.n. Dr. Mahirə İsmayılova, Uşaqlıq qanaxmalarının düzgün diaqnozu və müalicəsi, Sağlam TV