Pediatr-kardioloq Dr. Vəli Behbudov, Həkim işi, Xəzər TV