Pediatr-revmatoloq Dr. Sevda Mustafayeva, Həkim işi, Xəzər TV