• Ümumi məlumat
  • Həkimlər

Mərkəzi Klinikada müasir tələblərə cavab verən Mərkəzi Sterilizasiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bizim şöbədə “isti” və “soyuq” sterilizasiya aparılır. Yüksək temperaturlara dözümlü olan tibbi cihaz və alətlər üçün 3 böyük həcmli buxar avtoklavları var. Yüksək temperaturlara dözümü olmayan tibbi alətlərin sterilizasiyası isə Etilen oksid qaz sterilizatoru, Formaldehid və Hidrogen peroksid plazma sterilizatorlarında aparılır.

Müasir cihazların olmasından vacib olan bu cihazların düzgün istifadəsi və sterilizasiya prosessinə nəzarətdir. Nəzarət sterilizasiya prosessinin fərqli mərhələlərində aparılır:

  • Hər cihazin avtoreqistratoru var, bunun vasitəsi ilə cihazın işi saniyələrlə qeydə alınır. Cihazda hər hansı mərhələsində (buxar, vakum, sterilizasiya) problem olarsa, reqistrator bunu qeyd edir.
  • Hər gün işə başlayanda avtoklavların texniki vəziyyəti Bowie-Dick testlə yoxlanılır
  • Hər bir tibbi alət sterilizasiyadan əvvəl paketlənir və hər bir paketdə kimyəvi indikatorlar istifadə olunur.
  • Həftədə bir dəfə cihazların işi bioloji indikatorlarla yoxlanılır.

Sterizasiya şöbəsində “cirkli”dən “təmiz”ə doğru olan iş axını prinsipinə riayyət olunur. 

Ad, soyad İxtisas Bölmə