• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1992 Həkim Azәrbaycan Tibb Universiteti, Müalicә Profilaktika Fakültәsi Azərbaycan, Bakı
1992-1996 Həkim İstanbul Universiteti, Tibb Fakultəsi Türkiyə, İstanbul
1996-2002 Həkim Cәrrahpaşa, Tibb Fakültәsi Türkiyə, İstanbul
1996-2002 Ürək-damar cərrahı Qәdir Xas Universiteti Florence Nightingale xәstәxanası, Ürәk – Damar Cәrrahiyyәsi Türkiyə, İstanbul
Müddət Vəzifə Adı Yer
2002-2006 Stasionar Söbə Müdiri Mərkəzi Klinika, Ürək-damar cərrahı Azərbaycan, Bakı
2006-2009 İcraçı Direktorun Müavini Mərkəzi Klinika, Ürək-damar cərrahıyyəsi Azərbaycan, Bakı
2009- Baş həkim Mərkəzi Klinika, Ürək-damar cərrahı Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Vısseral arter anevrizmalarının cerrahi onarımı R.Əliyev, V. Qapaqov, Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 172
Koroner arter cerrahisinde karşımıza çıkabilecek ender anomali: sol perikardial agenezi Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 250
Miokard revaskülyarizasyonda radial arter kullanımı: erken dönem sonuçları F.Kazımov, R.Əliyev, V. Qapaqov, Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 250
Koroner arter cerrahisinden sonra derin sternal yara infeksiyonu: risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları V. Qapaqov, Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 250
70 yaşın üzerindeki hastalarda KABG: erken dönem sonuçları R.Əliyev, E.Əliyev, Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 251
Off – pump teknigi ile üç ve daha çok damara bypass: erken dönem sonuçları Ö.İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 252
Total arterial revascularization: early clinical results R.Əliyev, V. Qapaqov, F.Kazımov, Ö.İşık 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. June 1-3, 2006. Osaka. Japan p. 107
The simultaneous hepatic artery and supraceliac abdominal aortic aneurysm V. Gapagov, R. Aliyev, O. İşık 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. June 1-3, 2006. Osaka. Japan p. 107
Management of large vessel injury during lumbar disc surgery V. Gapagov, R. Aliyev, O. İşık 13th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. February 2005 Chiang Mai. Thailand s. 241.
The role of antioxidant supplementation in cardiac transplantation: An experimental study in rats A.K. Bozkurt, O. Suzer, D. Konikoglu, C. Koksal, M.S. Turhan Transplantation Proceedings . Volume 36, Issue 10 , December 2004, Pages 2939-2943
The use of autologous pericardium for complicated mitral valve annulus Mustafa Güden, İlhan Sanısoğlu, Reşit Yaman, Belhan Akpınar Asian Cardıovascular and Thoracic Annals 2004;12:7-10
The role of superoxyde dismutase and catalase supplementation in the myocardial preservation before cardiac transplantation: an experimental study Bozkurt A.K., Süzer O., Konikoğlu D., Kurdal T., Turhan M.S. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s.106
The usage of the radial artery graft in coronary artery bypass surgery Gapagov V., Alıyev E., Aliyev R., Işık Ö. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s.130
“The Forced CABG” operation ın the patient with the simultaneous aortic root enlargement and Bentall-de-Bono procedure Aliyev R., Gapagov V., Kazımov F., Işık Ö. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s. 401
The rupture of sinus of Valsalva aneurism accompanied by VSD Gapagov V., Aliyev E., Aliyev R., Işik Ö. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. 18-22 April 2004 Istanbul. Turkey s. 403
İzole superfisiyel femoral arter anevrizması Firuz Kazımov, Ramil Aliyev, Ömer İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12:S9-6
Ender yerleşimli kardiyak kist hidatik Eldar Aliyev, Vuqar Gapagov, Ömer İşık Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12:S34-6
Video yardımı ile minimal invazif ‘’port-akses’’ kalp cerrahisi erken dönem sonuçları Mustafa Güden, Ertan Sağbaş, Ilhan Sanısoğlu, Uğur Özbek, Zehra Byramoğlu, Kerem Oral, Belhan Akpınar Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31:125-130
Koronar şuntlama əməliyyatlarında radial arteriyanın qreft kimi istifadə olunması V. Qapaqov, R.Əliyev, E.Əliyev, F.Kazımov, Ö.İşık ATU, Prof. B. Abasovun yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. 2003: 19-20
İnfeksiya endokarditi zamanı təcili cərrahi müdaxilə M Toker, E.Erkanlı, F Kazımov, K Kırali, C Yakut Azərbaycan Tibb Jurnalı 2003;2-3:96-98
The use of stentless bioprosthesis during aortic valve replacement: mid-term results Sağbaş. E, Güden. M, Sanisoglu.İ, Ergenoğlu. M, Caynar B. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. November 2003. C13.9-257
Pompasız koroner arter bypass cerrahisi uygulanan yüksek riskli hastalarda preoperatif intraaortik balon pompa kullanımı Mustafa Güden, Ilhan Sanısoğlu, Ertan Sağbaş, Oğuz Yılmaz, Belhan Akpınar Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11:9-12
Полная артериальная реваскуляризация в хирургическом лечении ИБС Алиев Е. Г., Алиев Р.А., Гапагов В. Ф., Джафаров Е. Г., Ишык О. Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН. Сердечно–сосудистые заболевания. Девятый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Том № 11 Ноябрь 2003 стр.83
Modifiye dikiş tekniği ile endovasküler sirküler ‘’patch plasty’’ Mustafa Güden, Ertan Sağbaş, Ilhan Sanısoğlu, Murat Arpaz, Belhan Akpınar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002;10:23-26
İnfrapopliteal bypass uygulamalarımız Kazım Beşirli, Gökçe Şirin, Hasan Tüzün Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002;10:102-105
Aterosklerotik damar hastalarında lipid ve lipoprotein değerlerinin irdelenmesi Kazım Beşirli, Cengiz Köksal, Caner Arslan, Gökçe Şirin, Hasan Tüzün Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2002;33:160-162
Intaraoperatif Radyofrekans Ablasyon: Birçok Merkezli Çalışmanın Erken dönem sonuçları M.Güden, I. Sanısoglu, E.Sağbaş, O.Yılmaz, B. Akpınar VII. Ulusal Göğüş Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. Ekim 2002. s.225
Transplantasyon İçin Hazırlanan Kalplerin Mekanik Fonksiyonlarının Korunmasında Antioksidanların rolü A.Bozkurt, G.Şirin, Ö.Süzer, A.Sayın VII. Ulusal Göğüş Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2002. s.289
Türkiyede Buerger Hastalarının Sayısı ve Klinik Seyri Değişiyor Mu? 20 Yıllık Cerrahi Analiz G.Şirin, A.Bozkurt, H.Tüzün, A.Sayın VII. Ulusal Göğüş Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2002. s.309
Video Yardımı İle Minimal İnvaziv ( Port-Akses) Kalp Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçları M.Güden, E.Sağbaş, O. Bayındır, B. Akpınar VII. Ulusal Göğüş Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2002. s.558
Vascular echinococcosis Kamil Kaynak, Cengiz Köksal, Cihan Özbek Asian Cardıovascular and Thoracic Annals 2002;10:259-61
Varis etiyolojisinde eser elementlerin rolü Meltem Ercan, Cengiz Köksal, Caner Arslan, Kürşat Bozkurt Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9:168-170
Eser element düzeyindeki değişiklikler doku hipoksisini açıklarmı? Cengiz Köksal, Caner Arslan, Dildar Konikoğlu, Ayla Gürel Sayın Damar Cerrahisi Dergisi 2001;1:19-22
Fibromusküler displaziye bağlı renal arter stenozu ve anevrizması Kazım Beşirli, Caner Arslan, Uğur Cangel, Hasan Tüzün Damar Cerrahisi Dergisi 2000;1:36-38
Alt ekstremitenin Iskemi-Reperfüzyon Modelinde Pentoksifillin ve Alfa Tokoferol’ün Etkilerinin Karşılaştırılması Beşirli K., Cangel U., Köksal C., Konikoğlu D., Öz B., Sayın A. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2000. s.42
Varikoz Ven patolojisinde Lipid Peroksidasyonu ve Eser Elementlerin Etkisi Köksal C., Ercan M., Konikoğlu D., Bozkurt K., Sayın A. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2000. s.42
Oktopus 2 Doku Sabitleyicisi ile Çalışan Kalpde Koroner Bypass (OPCAB), Erken Dönem Sonuçları Akpınar B., Güden M., Aytekin V., Tüfekçıoğlu S., Bayındır O. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2000. s.103
At the reducing the damage of the ischemia-reperfusion of the skeletal muscle pentoksifilline and iloprost Uğur Cangel, Cihan Özbek, Tansel Çörtelekoğlu, Nil Üstündağ Turkish Journal of Haematology. September- October 2000, İstanbul, Turkey. s. 323
Oktopus 2 Doku Sabitleyicisiile Çalışan Kalpde Koroner Bypass (OPCAB). Erken Dönem Sonuçları B. Akpınar, M.Güden, V.Aytekin, H.Aşkın VII Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Haziran 2000. s. 24
Eser element düzeyindeki değişiklikler doku hipoksisini açıklar mı? C. Koksal, C. Arslan, M. Ercan, D. Konikoğlu, A.G.Sayın X. Ulusal vasküler cerrahi kongresi. Nisan 2000. s. 46
Periferik arter hastalarında lipid peroksidasyonu ve antioksidan kapasite Cengiz Köksal, Dildar Konikoğlu, Meltem Ercan, Caner Arslan, Kürşat Bozkurt Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:244-246
Trace element imbalance as a causative factor of varicose veins Cengiz Köksal, Dildar Konikoğlu, Meltem Ercan, Caner Arslan, Kürşat Bozkurt, Cüven Erdogan 9th Mediterraen Congress of Angiology and Vascular Surgery. March, 1999. Tel-Aviv , Israel
Trace element level but not viscosity is the major factor affecting perfusion in peripheral arterial disease (PAD). Kürşat Bozkurt, Cengiz Köksal, Dildar Konikoğlu, Meltem Ercan, Caner Arslan 9th Mediterraen Congress of Angiology and Vascular Surgery. March, 1999. Tel-Aviv , Israel
Delici kalp yaralanması sonrası gelişen ventriküler septal defekt. ( iki olgu sunumu) Kaynak K, Beşirli K, Burhan M.S., Özbek C, Şirin G 3 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Ağustos-Eylül 1999. s. 198
Hangi dikiş materyali ? Dikiş materyallerinin trombosit adezyon ve agregasyon aktivitelerine etkileri Cengiz Köksal, Kürşat Bozkurt, Caner Arslan, Mustafa Taşyürekli Damar Cerrahisi Dergisi 1998;2:63-68
Periferik arter hastalarında oksidan stress ve vitamin E düzeyi C. Köksal, M. Ercan, K. Bozkurt, C. Arslan, D. Konikoğlu 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 1998. s.398
Hangi dikiş materyalı? (Deneysel çalışma) Cengız Köksal, Kürşat Bozkurt, Kazım Beşirli, Mehmet Özer IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Nisan 1998 s. 34
Alt ekstremitede sekonder arteriyel girişimler Kazım Beşirli, Kürşat Bozkurt, S. Tordağ, Mehmet Özer IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Nisan 1998 s. 59
Aterosklerotik damar hastalarında lipid ve lipoprotein değerlerinin irdelenmesi.(Klinik çalışma) Kazım Beşirli, Cengız Köksal, Caner Arslan, Kamil Kaynak, Hasan Tüzün IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Nisan 1998 s. 74
Hafif hipotermi ile yapılan aşamalı perfüzyonun renal allograftta iskemik reperfüzyon hasarların önlenmesinde rolü Arif Memmedoğlu, Caner Arslan, Ismayıl Seçkın, Muzaffer Sarıyar Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1996;3:104-109
Koronar şuntlama cərrahiyyəsində qızıl standart – daxili döş arteriyası. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 5 illik təcrübəsi Firuz Kazımov, Eldar Əliyev, Vüqar Qapaqov Azərbaycan Tibb Jurnalı 2007 .1
Koronar şuntlama cərrahiyyəsində mil arteriyası transplantasiyasından istifadə olunması. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 5 illik təcrübəsi F.Kazımov, R.Əliyev, E.Əliyev, V.Qapaqov “ Sağlamlıq” Jurnalı N 4. 2007
Akut Koroner sendromlu hastalarda pompasız KABG: erken dönem sonuçlarımız Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Rüptüre abdominal anevrizmasının cərrahi tedavisinin sonuçları Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Multipl postinfarktus VSD: başarılı cerrahi onarım Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
80 yaşın üzerindeki hastalarda KABG: erken dönem sonuçlarımız Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
“RİB CAGE LİFTİNG” TEKNİĞİ İLE KABG: İLK DENEYİMLERİMİZ Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
DESENDAN AORTANIN SAKKÜLER ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ STRATEJİNİN SEÇİMİ Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Полная артериальная реваскуляризация миокарда у больных с острым коронарным синдромом Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН. Сердечно–сосудистые заболевания. Четырнадцатый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Том 9. № 6 Ноябрь-Декабрь 2008 стр.74
DESENDAN AORTANIN SAKKÜLER ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ STRATEJİNİN SEÇİMİ Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Qurum
Türkiyə Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti
Türkiyə Anesteziologiya və Reanimatologiya Cəmiyyəti
Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti
Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti
Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti
Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti