• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2003-2009 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakultəsi Azərbaycan, Bakı
2013-2014 Uşaq cərrahı Uludağ universitesi, Çocuk Cərrahi ve Çocuk Üroloji Anabilim dalı Türkiyə, Bursa
2009-2010 Uşaq cərrahı Mərkəzi Klinik xəstəxana, Uşaq cərrahiyyə şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2010- Uşaq cərrahı Mərkəzi Klinika, Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2013 Vezikoüretral reflü kongresi Türkiyə, İstanbul
2014 Spina bifida Kongresi Türkiyə, Bursa
2014 Pediatrik Ürodinami ve Üroterapi kongresi Türkiyə, Ankara
2014 Pediatrik Üroloji Kongresi Türkiyə, Antalya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Çocuklarda Üreter taşlarına yaklaşım Günel Əmiraslanova Pediatrik Üroloji Kongresi
Qurum