• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1995 Həkim Azәrbaycan Tibb Universiteti, Həkim Pediatr Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2010-2012 Dissertant Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu, Pediatriya Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2000 Pediatriya Ankara Nümunə Xəstəxanası Türkiyə, Ankara
2006 Bursa Uludağ Universtiteti, Yenidoğulmuşların reanimasiyası Türkiyə, Bursa
2007 Hacettepe Universiteti, Yenidoğulmuşların reanimasiyası Türkiyə, Ankara
2009 Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Tematik təkmilləşmə Azərbaycan, Bakı
2011 Allgemeinen Krankenhaus, Yenidoğulmuşların Reanimasiyası Avstriya, Viyana
2014 Azərbaycan Həkimlərinin Təkmilləşdirmə İnustutu-Yenidoğulmuşların Reanimasiyası Azərbaycan, Bakı
2018 Allgemeinen Krankenhaus,Neonatal Resusitasyon kursu Avstriya, Vyana
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Тактика респираторной поддержки при респираторном дисстрессиндроме у недоношенных детей Н.Дж.Гулиев Prof. Həsən Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2012
Тактика респираторной поддержки при респираторном дистрес синдроме у недоношенных детей Репродуктивное здоровье, Минск, Белоруссия, 2012, №5(23)
Современное состояние вопросов респираторного дистрес синдрома у недоношенных детей Sağlamlıq, Bakı, 2013, №4
Ведение недоношенных детей с екстремально низкой массой тела Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı, 2014, сild 1, №2
Основные причины развития респираторного дисстрес синдрома у недоношенных новорожденных Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2015, №2
Уровень клеток Клара у недоношенных новорожденных с синдромом дыхательных расстройств Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı, 2015, сild 1, №4
Динамика концентрации нейронспецифических белков в крови недоношенных новорожденных с респираторным дистресс синдромом на фоне комплексной терапии Свет медицины и биологии, Полтава, Украина, 2016, №1(55)
Уровень оксигенации у недоношенных новорожденных на фоне ранней назальной СРАР и сурфактанта Актуальные проблемы современной медицины, Полтава, Украина, 2016, т.16, №1
Effeсts of early nazal CPAP and surfactant on Clara Cells in preterm infants with Respiratory Distress Syndrome Neonatology, Sharing Progress in Neonatal Lung and Brain, Naples, Italy, 2016
Клиническое значение исследования белка Клара у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс синдромом Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı, Cild 2, №2, 2016
Сравнительный анализ эффективности применения респираторной и сурфактантной терапии препаратом «Куросурф» у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı, Bakı, 2017, №1, cild 3
Qurum
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Neonatoloji xidmətin təkmilləşdirilməsi üzrə Komissiya” üzvü
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
ETPİ Elmi Şuranın üzvü