• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-1999 Həkim Çukurova Universiteti, Tibb Fakültəsi Türkiyə, Adana
1999-2004 Mütəxəssis kardioloq Ondokuz Mayıs Universiteti, Tibb Fakültəsinin Xəstəxanası Türkiyə, Samsun
Müddət Vəzifə Adı Yer
2005- Kardioloq Mərkəzi Klinika, Ürək Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum