• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1994 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə-Profilaktika Fakültəsi Azərbaycan, Bakı
1995 Həkim-İnterna Respublika Doğum Evi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1996-2001 Mama-gimekoloq (elmi işçi) Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu Azərbaycan, Bakı
2001-2007 Mama-gimekoloq Mərkəzi Klinika, Qadın Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
2007- Mərkəz müdiri Mərkəzi Klinika, Qadın Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2001 Kadın Hastalıkları Dr. Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiyə, Ankara
2008 Yardımçı Reproduksiya Texnologiyaları (ekstrkorporal mayalanma), Alman Hastanesi ve Bahceci Klinikası, IVF laboratoriyası Türkiyə, İstanbul
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Düz bağırsağın, uşaqlıq və uşaqlıq yolunun birgə sallanması İmayılova M.K., İmanova S., Sulatanov H.A. Müasir cərrahuyyənin aktual problemləri. Professor F.İ Zərgərlinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2001, s. 92-95
К вопросу этиопатогенеза и хирургического лечения генитального пролапса Исмаилова М.К., Керимова Л.Р. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2001, №1, s. 87-91
Анализ хирургического лечения генитального пролапса традиционными методами Исмаилова М.К. Elmi-praktik jurnal \"Sağlamlıq\", Bakı, 2001, №4, s. 16-21
О новых методах хирургического лечения генитального пролапса Исмаилова М.К. T.C. Meydiyevanın 75 illyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın məqalələr toplusu. Bakı, 2001, s. 145-147
Иммуногенетические аспекты пролапса гениталий Исмаилова М.К., Керимова Л.Р., Умняшкин А.А., Алиева Л.С. T.C. Meydiyevanın 75 illyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın məqalələr toplusu. Bakı, 2001, s. 148-151
О хирургическом лечении пролапса гениталий, осложненного недержанием мочи Исмаилова М.К., Керимова Л.Р., Магалов И.Ш. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2001, №4, s. 79-82
Новая методика вентросакрогистеропексии с пресекральной фиксацией в лечении генитального пролапса Исмаилова М.К., Керимова Л.Р. Достижения медицинской науки и практического здравохранения Азербайджана (РОНМИ), Баку, 2001, II том, с. 344-352
Новая методика хирургической коррекции генитального пролапса после субтотальной и тотальной гистерэктомий Исмаилова М.К. Elmi-praktik jurnal \"Sağlamlıq\", Bakı, 2001, №8, s. 28-33
Total histeroktamiyadan sonra ventosakrokuldopeksiya, ventrovezikokuldopeksiya üsulu İsmayılova M.K., Kərimova L.R. Təklifin səmərələşdirici olması haqqında vəsiqə №64
Subtotal histerokomiyadan sonra ventrosakroservikokuldopeksiya, ventrovezikokuldopeksiya üsulu İsmayılova M.K., Kərimova L.R. Təklifin səmərələşdirici olması haqqında vəsiqə №64
Ventrohisterosakrokuldopeksiya və presakral fiksasiya əməliyyatının yeni modifikasiyası İsmayılova M.K., Kərimova L.R. Təklifin səmərələşdirici olması haqqında vəsiqə №64
Subtotal və total histeroktomiyadan sonra profilaktik ventrosakroservikokuldopeksiya və ventrovezikokuldopeksiya üsulu İsmayılova M.K., Kərimova L.R. Təklifin səmərələşdirici olması haqqında vəsiqə №64
Qurum