• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2010-2011 2010-2011 Laçın MRX- internatura 2010-2011 Laçın MRX- internatura Bakı, Azərbaycan
2013 Bakırköy Nöröloji Merkezi İstanbul, Türkiyə
Müddət Vəzifə Adı Yer
2011-2015 Həkim Laçın MRX Bakı, Azərbaycan
2015-2019 Həkim Mərkəzi Klinika Gəncə, Azərbaycan
2019-2023 Mərkəzi Klinika Həkim Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2013 Bakırköy Nöröloji Merkezi İstanbul, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum
Türk Nörörolji Derneği