• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2008-2014 Kardioloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2014--2018 Rezidentura Mərkezi Klinik Xəstəxana Bakı, Azərbaycan
2022- Doktorantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
2016 İnvaziv Kardiologiya kursu İstanbul, Turkiyə
2017 Exokardiografiya və tibbi statistika kursu İzmir, Türkiyə
2018 Kardioloji reanimasiya və tibbi statistika kursu İzmir, Türkiyə
2019 İnvaziv Kardiologiya Düsseldorf, Almaniya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Bədxassəli şiş mənşəli perikardial effuziyalarda perkutan balon perikardiotomiya və ya plevroperikardial ,, pəncərə,, Şəfa Şahbazova; F. İbrahimov; O. Musayev Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, Bakı, 2017. N 1 (11)
Miokardial revaskulyarizasiya olunmuş xəstələrdə xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi: rastgəlinmə tezliyi və yaşama müddətinə təsiri. Şəfa Şahbazova; Firdovsi İbrahimov Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, Bakı
Uzun dönəm fibrat tedavisi alan hipertrigliseridemi hastalarında kumulatif HDL-dışı kolesterol yükü: Bir lipid kohortunun gerçək həyat veriləri Şəfa Şahbazova; Meral Kayıkçıoğlu; Firdovsi ibrahimov Archives of the Turkish Society of Cardiology, Türkiyə
Comparing 5-year Outcomes of Aorta-Coronary Bypass Surgery and Percutaneous Coronary Intervention with New-Generation Drug-Eluting Stents in Non-Diabetic and Multivessel Acute Coronary Syndrome Patients with Intermediate Syntax Score Ş.Şahbazova; F.İbrahimov; Y.Yılmaz; İ.Ismayılov; K.Musayev; O.Musayev; Ş.Ələsgərli M.İsgenderova T. Cahangirov İstanbul Medeniyyet medical jurnalı, Türkiyə
Akut koroner sendromlu diyabetik hastalarda aort-koroner bypass cerrahisi ile yeni nesil ilaç salınımlı stentlerle uygulanan perkütan koroner girişimin erken ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması Ş. Şahbazova Meral Kayıkçıoğlu F.İbrahimov I.İsmayılov O .Musayev K. Musayev Ş. Ələsgərli Çukurova Medical, Journal,Türkiyə
Succesfully Managed Catheter İnduced Right Coronary Artery Disease Ş.Şahbazova O.Musayev F.İbrahimov M. İsgəndərova Ş.Ələsgərli Kardiyovaskuler Akademi, İstanbul Türkiyə
Metamphetamin induced coronary thrombosis Ş.Ələsgərli, Ş.Şahbazova 28-ci girişimsel kardiyoloji konqresi – İstanbul, Türkiyə
COVİD-19 aşısı sonrası koroner tromboz olabilir Ş.Şahbazova Türk Girişimsəl Kardioloji vakfı
Qurum
Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti, Pulmonar Vaskulyar Xəstəliklər işçi qrup rəhbəri