• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2006-2012 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2012-2017 Həkim-Rezident Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
2015-2016 Dr. Sami Ulus Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi Ankara, Türkiyə
2018 Uludağ Universitesi Tip Fakutlesi Bursa, Turkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum