• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2006-2012 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə profilaktika fakültəsi Bakı, Azərbaycan
2012-2016 Rezident-kardioloq Mərkəzi Klinika, Kardiologiya şöbəsi Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2012-2016 Rezident-kardioloq Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
2017- Mütəxəssis-kardioloq Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Koronar revaskulyarizasiya aparılmış xəstələrdə şəkərli diabet ilə hipertoniya xəstəliyinin rastgəlmə tezliyi və onların arasındakı əlaqə İbrahimov F.N., Nəcəfov R.N., F.V.Əliyev, Musayev O.G., Ələsgərli Ş.Ö Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, N2 (6), 2015, səh.37-40
Sağ ümumi qalşa arteriyasının anadangəlmə olmaması və aorta bifurkasiyası ilə sol ümumi qalça arteriyasının fibromuskulyar distrofiyası və ya Takayasu arteriiti? Ələsgərli Ş.Ö ,İbrahimov F.N Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, N2 (6)
Qurum
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti, İşçi qrup rəhbəri
Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti/ European Society of Cardiology