• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2003-2008 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2008-2009 Həkim-interna Azərbaycan Tibb Universiteti, Onkoloji Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2011- Həkim-Radioloq Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2014 (6 ay) Hacettepe Universiteti, Radioloji bölüm Anabilim dalı Ankara, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum