• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1992-1998 Həkim Çukurova Universiteti, Tibb Fakultəsi Adana, Türkiyə
1999-2004 Radioloq Ondokuz Mayis Universitesi Tip fakultesi, Radioloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Adana, Türkiyə
Müddət Vəzifə Adı Yer
2004- Radioloq Mərkəzi Klinika, Tibbi Görüntüləmə Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2006 Neyroinvaziv Təkmilləşmə kursu İstanbul Universiteti Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum