• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2002-2008 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2008-2009 Həkim-İnterna Elmi Tədqiqat Kardiologiya İstitutu Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2009-2012 Həkim-müdavim Mərkəzi Klinika Kardiologiya şöbəsi Bakı, Azərbaycan
2012- Həkim-kardioloq Mərkəzi KLinika Kardiologiya şöbəsi Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2007 T.C Çukurova Universiteti Kardiologiya bölüm üzrə kurs Adana, Türkiyə
2008 T.C Ankara Universiteti Klinik Kardiologiya və Exokardioqrafiya Ankara, Türkiyə
2011 T.C Ankara Gazi Universiteti Kardioreanimasiya və Exokardioqrafiya Ankara, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti
Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti