• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2010- Həkim Mərkəzi Klinika Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2010 Bakı Ürək Günləri AUDCC Azərbaycan, Bakı
2011 2nd Baku Heart Days Azərbaycan, Bakı
2012 World Heart Day Azərbaycan, Bakı
2012 AKC, TDKB Beynəlxalq Konfransı Azərbaycan, Bakı
2012 Baku Heart Days 3rd İnternational Congress Azərbaycan, Bakı
2013 Anadangəlmə Ürək Qüsurlarına Müasir Baxış Azərbaycan, Bakı
2013 Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Değişimi Anlamak Türkiyə, Ankara
2013 Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardioloji Sempozyumu Osmangazi University Türkiyə, Eskişehir
2014 13. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Türkiyə, Diyarbakır
2014 Pediatric and Congenital İnterventional Cardiology Symposium Türkiyə, İstanbul
2014 Pediatric and Congenital Rhythm Congress Türkiyə, İstanbul
2014 Çocuklarda Genetik Aritmiler Kursu Türkiyə, Ankara
2014 Radyasyon Güvenliği Eğitimi Türkiyə, Ankara
2014 The European Board for Accreditation in Cardiology, Acıbadem University Türkiyə, İstanbul
2015 Baku Heart Days 4th İnternational Congress Azərbaycan, Bakı
2015 14. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Türkiyə, Pamukkale/Denizli
2015 Fötal Ekokardiyografi Kursu ve Sol Ventrikül ve Aorta Patolojileri Türkiyə, Ankara
2013-2015 İnvaziv və Non invaziv uşaq kardiologiyası , Hacettepe Universiteti Tip Fakultesi Türkiyə, Ankara
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Incidence of Congenital Cardiac Disease, detected by Fetal Echocardiography, in Azerbaijan Experience of three centers during a thirty month period Petropoulos Α, Xudiyeva A, Valiyeva Q, Behbudov V, MaharramovaT, Mustafayeva A, Ismayilova M, Poster Presentation at the 49th Annual Conference of AEPC, Prague Czech Republic,20-23 May 2015
Cryoablation Versus Radiofrequency Ablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children, A Randomized Clinical Study Karagöz T, Aykan HH, Duman D, Gümüstas M, Behbudov V, Özer S. Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014
Efficacy And Safety Of Cryoablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S. Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014.
Duktal Spazm Nedeniyle Transkatater Kapatılmayan PDA Olgusu V Behbudov , Kutay S,H.H. Aykan, T Karagöz Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Çocuklarda AVNRT Tedavisinde Modifiye CRYOABLASYON Tekniğinin Etkinliğinin ve Rekürrens Oranlarının RFA ile Karşılaştırılması T Karagöz, H H Aykan, D Duman, M Gümüştaş, K Sel, V Behbudov, S Özer. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Kardiyak Kist Hidatik M Gümüştaş. D Duman, V Behbudov, K Sel, D Alehan, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
İntravasküler- Kardiyak Yabancı Cismlerrin Transkatater Yöntemle Çıkarılması D Duman, H H Aykan, T Karagöz, V Behbudov , K Sel, M Gümüştaş, E Aypar, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Çocuklarda Transkatater Patent Foramen Ovale Kapatılması Deneyımleri K Sel, H H Aykan, T Karagöz, D Alehan, E Aypar, V Behbudov, M Gümüştaş, D Duman, S Özer, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Sol Pulmoner Artere Bası Yapan Bronkojenik Kist ve Parsiyel Anormal Venoz Dönüş D Duman, M Gümüştaş, H H Aykan, K Sel, V Behbudov, E Aypar, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Hipertrofik KardiyomiyopatiGelişen Osteopetrozisli olgu sunumu D Duman, E Aypar, H H Aykan, V Behbudov, K Sel, M Gümüştaş. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Sağ Ventrikül İçine Prolapsus Gösteren Belirgin CHİARİ NETWORK D Duman, E Aypar, M Gümüştaş, V Behbudov, K Sel, H H Aykan, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Doğumsal Kuadrikuspit Aort Kapağı M Gümüştaş, V Behbudov, H H Aykan, E Aypar, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Çocuklarda Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardide Kriyoablasyonun Etkinlik ve Güvünirliği Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Qurum
Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyəti
Türk Pediatrik Kardioloji və Kalp Cərrahisi Derneği
Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)