• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Həkim Azərbaycan Tibb universiteti , müalicə işi Azərbaycan, Bakı
2010-2011 Həkim-interna (kardioloq) Elmi Tedqiqat Kardiologiya İnstitutu Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2012-2014 Həkim-assistent Mərkəzi Klinika Azərbaycan, Bakı
2014- Həkim-kardioloq Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2009 Ankara Universiteti Ibn Sina Xəstəxanası Bakı, Azərbaycan
2011 Mərkəzi Klinika Aritmologiya Məktəbi Bakı, Azərbaycan
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum