• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-1999 Həkim N. Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb İnstitutu, Pediatriya Azərbaycan, Bakı
1999-2000 Həkim-İnterna N. Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb İnstitutu, Anesteziologiya-Reanimotologiya Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1992-1993 Laborant "Göyçə" E.T.Y.M Azərbaycan, Bakı
1993-2001 Dinləyici Azərbaycan Tibb Universiteti, Hazırlıq Şöbəsi Azərbaycan, Bakı
2001- Pediatr-Allerqoloq Mərkəzi Klinika, Terapiya Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2001 Allerqologiya, İmmunologiya Hacettepe Tıp Fakültesi Türkiyə, Ankara
2006 Allergen immunoterapiyası Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiyə, Bursa
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum