• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1995-2004 Həkim N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, Funksional dioqnostika Azərbaycan, Bakı
2000-2001 Həkim-İnterna Respublika Diaqnostika Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2001- Radioloq Mərkəzi Klinika, Tibbi Görüntüləmə Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2002 Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnistitutu Azərbaycan, Bakı
2003 Ankara Numune Eğitim və Araşdırma” Hastanesi Radyoloji Kliniğinde Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans ve Direkt Grafiler eğitimi Antalya, Türkiyə
2006 Tutorial for radiologists Grazer and Siemens E.A.R. Avstriya, Graz
2008-2009 Rentgenologiya Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnistitutu Azərbaycan, Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum
Azərbaycan Radioloqlar Assosiasiyasının üzvü