• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1999-2005 Həkim İ.Ü. Cerrahpaşa, Tibb fakultesi Türkiyə, İstanbul
2005-2007 Həkim İ.Ü. İstanbul, Tibb fakultesi Türkiyə, İstanbul
2007-2009 Həkim Koşuyolu kalp-damar EA Xəstəxanası, Algologiya Türkiyə, İstanbul
2009 Həkim Maltepe Universiteti, Algologiya Türkiyə, İstanbul
Müddət Vəzifə Adı Yer
2009- Reanimasiya Şöbəsinin müdiri ve Algologiya bölməsinin məsul şəxsi Mərkəzi Klinika Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Diz artroskopilerinde farklı anestezi yöntemlerinin perioperatif hemodinami ve taburcu olma sürelerine etkisi Vüqar Abdulkərimov Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri dergisi
Comperison of effectiveness of nukleoplasty and automatic percutaneous lumbal discectomy procedures in pain and disability scores for herniated lumbar discs Vüqar Abdulkərimov Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri dergisi
Qurum
Türkiye anestezi ve reanimasiya derneği
Türkiye yoğun bakim derneği