Plastik, Rekonstruktiv və Estetik cərrah Uzm. Dr. Məhəmməd Qafarov, Həkim işi, Xəzər TV