Ürək-damar cərrahi T.e.d Kamran Musayev, Çox yaşa, ATV