• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1997 Bioloq Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan, Bakı
2004-2005 Həkim Mərkəzi Klinika Azərbaycan, Bakı
2005- Perfuzioloq Mərkəzi Klinika Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
Müddət Adı Yer
2009 Kardiopulmonar Perfuzion Eğitimi Perfuzioloq Bayındır Hospital Türkiyə, Ankara
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum