• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1996-2002 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə-profilaktika Azərbaycan, Bakı
2002-2003 Həkim-interna Şəhər onkolojı dispanser, Abdominal və torakal cərrahiyyə şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2002-2003 Həkim-İnterna Şəhər onkolojı dispanser, Abdominal və torakal cərrahiyyə şöbəsi Azərbaycan, Bakı
2003- Ürək-damar cərrahı Mərkəzi Klinika, Ürək Mərkəzi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2007 Anadangəlmə ürək qüsurların cərrahiyyəsi şöbəsi N.M. Amosov ad. Milli Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Mərkəzi Ukraina, Kiyev
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Vısseral arter anevrizmalarının cerrahi onarımı K. Musayev, V. Qapaqov, Ö.İşık, R. Əliyev Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 172
Miokard revaskülyarizasyonda radial arter kullanımı: erken dönem sonuçları. K. Musayev, F.Kazımov, Ö.İşık, R. Əliyev Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 250.
70 yaşın üzerindeki hastalarda KABG: erken dönem sonuçları. K. Musayev, E.Aliyev, Ö.İşık, R. Əliyev Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14:s 251.
Total arterial revascularization: early clinical results. K. Musayev, V. Qapaqov, F.Kazımov, Ö.İşık, R. Əliyev 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. June 1-3, 2006. Osaka. Japan p. 107.
The simultaneous hepatic artery and supraceliac abdominal aortic aneurysm. K. Musayev, V. Gapagov, O. İşık, R. Əliyev 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. 2006.Osaka.Japan p107.
Management of large vessel injury during lumbar disc surgery. K. Musayev, V. Gapagov, O. İşık, R. Əliyev 13th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. February 2005 Chiang Mai. Thailand s. 241.
The usage of the radial artery graft in coronary artery bypass surgery. Musayev K., Gapagov V., Alıyev E., Işık Ö., R. Əliyev 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s.130.
“The Forced CABG” operation ın the patient with the simultaneous aortic root enlargement and Bentall-de-Bono procedure. Musayev K., Gapagov V., Kazımov F., Işık Ö., R. Əliyev 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s. 401.
The rupture of sinus of Valsalva aneurism accompanied by VSD. Musayev K., Gapagov V., Aliyev E., Işik Ö., R. Əliyev 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. April 2004 Istanbul. Turkey s. 403.
İzole superfisiyel femoral arter anevrizması. K. Musayev, F. Kazımov, Ö. İşık, R. Əliyev Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12:S9-6
Koronar şuntlama əməliyyatlarında radial arteriyanın qreft kimi istifadə olunması. K. Musayev, V. Qapaqov, E. Aliyev, Ö. İşık, R. Əliyev ATU, Prof. B. Abasovun yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. 2003: 19-20.
Полная артериальная реваскуляризация в хирургическом лечении ИБС. Мусаев К. К., Алиев Е. Г., Гапагов В. Ф., Джафаров Е. Г., Ишык О., Алиев Р. Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН. Сердечно–сосудистые заболевания. Девятый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Том № 11 Ноябрь 2003 стр.83.
Koronar şuntlama cərrahiyyəsində qızıl standart – daxili döş arteriyası. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 5 illik təcrübəsi. K. Musayev, F. Kazımov, E. Aliyev, V. Qapaqov, R. Əliyev Azərbaycan Tibb Jurnalı 2007 . 1.
Koronar şuntlama cərrahiyyəsində mil arteriyası transplantasiyasından istifadə olunması. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 5 illik təcrübəsi. K. Musayev, F. Kazımov, E. Aliyev, V. Qapaqov, R. Əliyev “Sağlamlıq” Jurnalı N 4. 2007
Akut Koroner sendromlu hastalarda pompasız KABG: erken dönem sonuçlarımız. K. Musayev, F. Abdullayev, Ö. İşık, R. Əliyev Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Rüptüre abdominal anevrizmasının cərrahi tedavisinin sonuçları. K. Musayev, R. Əliyev Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Multipl postinfarktus VSD: başarılı cerrahi onarım K. Musayev, F. İbrahimov, R. Əliyev Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
80 yaşın üzerindeki hastalarda KABG: erken dönem sonuçlarımız K. Musayev, R. Əliyev Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi. Okyabr 2008.İzmir.Türkiye
Полная артериальная реваскуляризация миокарда у больных с острым коронарным синдромом. Мусаев К.К., Абдуллаев Ф.З., Алиев Р. Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН. Сердечно–сосудистые заболевания. Четырнадцатый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Том 9. № 6 Ноябрь-Декабрь 2008 стр.74.
Qurum
Azərbaycan ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti
Asian Society of Cardio-Vascular Surgery