• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1999-2005 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya Azərbaycan, Bakı
2005-2006 Həkim-İnterna Uşaq Nevroloji Xəstəxanası, Nevrologiya Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2007- Həkim Mərkəzi Klinika, Nevrologiya Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2008 Bursa Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi –Temel Neonatoloji Kursu Türkiyə, Bursa
2008 Çocuklarda EKG değerlendirme kursu Bursa ,Turkiyə
2009 Neonatal resüsitasyon kursu Bakı, Azərbaycan
2009 Azərbaycan həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Neonatologiyanın aktual problemləri Bakı, Azərbaycan
2013 Medikos Beynəlxalq Mərkəzin təşkil etdiyi "Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqların təqibində müasir metodlar kursu" Bakı, Azərbaycan
2014 Amerika Avstriya Fondunun Columbia Universiteti həkimləri ve cərrahlarının neonatal kursu Bakı, Azərbaycan
2015 Azərbaycan həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Neonatal kurs Bakı, Azərbaycan
2017 Girne 53 Türk Pediatri kongresi Kipr, Türkiyə
2018 Acıbadem Healthcare Group “Pediatric Liver Transplantation” kursu Bakı, Azərbaycan
2018 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Pediatriyanın və respirator təbabətin aktual məsələləri Bakı, Azərbaycan
2018 Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi- Neonatalojide Mekanik Ventilasyonda en son yenilikler kursu Ankara, Türkiyə
2018 Birinci Beynəlxalq Neonatal Konqre Bakı, Azərbaycan
2018 IV Genç Pediatristler Konqresi İstanbul, Türkiyə
2018 Neonatologiya üzrə Azərbaycan -Türkiyə 2.ci İntensiv Təlim Kursu Bakı, Azərbaycan
2018 Antenatal və Perinatal dövrdə Genetik Texnologiyaların Tədbiqi Bakı, Azərbaycan
2019 27. Ulusal Neonotoloji konqresi Antalya, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum