• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-1999 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakültəsi Azərbaycan, Bakı
1999-2000 Həkim-İnterna Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu Azərbaycan, Bakı
2009-2011 Tibb üzrə Fəlsədə Doktoru Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının ixtisaslaşdırılmış şurası , müxtəlif perinatal patologiyasi olan yenidoğulmuşlarda bağirsaq disfunksiyalari zamani probiotiklərin yüksək dozada tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətlənd Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2000-2002 Klinik-ordinator Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu Azərbaycan, Bakı
2004-2007 Aspirant Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu Azərbaycan, Bakı
2006- Həkim-neonatoloq Mərkəzi Klinika, Uşaq Mərkəzi-Neonatal Reanimasiya Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2009 Neonatologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşmə İnstitutunda Azərbaycan, Bakı
2011 Neonatologiyanın aktual məsələləri İstanbul Tibb Fakultəsi Çapa xəst-da təkmilləşmə kursu Türkiyə, İstanbul
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Bağırsaq disfunksiyaları olan yenidoğulmuşlarda probiotikotera-piyanın klinik-mikrobioloji effektivliyi N.Hüseynova və N.C.Quliyev IX Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları Bakı 2006 s. 260-261
Müxtəlif perinatal patologiyası olan yenidoğulmuşlarda bağırsaq dissfunksiyaları zamanı probiotikoterapiyanın klinik mikrobioloji səmərəliliyi N.Hüseynova K.Y.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya institutu “Azə¬baycanda pediatriyanın aktual problemləri” Elmi əsərlər toplusu Bakı 2006
Yenidoğulmuşlarda bağırsaq mikroflorasının ananın mikroekoloji statusundan asılı olaraq formalaşması N.Hüseynova K.Y.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya institutunun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.Bakı 2007s27-29
Yenidoğulmuşlarda bağırsaq disbakteriozunun probiotiklərlə müali-cəsi zamanı immun göstəricilərin dinamikası N.Hüseynova və N.C.Quliyev Azərbaycan Tibb Jurnalı 2007№4s110-112
Müxtəlif perinatal patologiyası olan yenidoğulmuşlarda probio¬tiko-terapiyanın klinik mikrobioloji səmərəliliyi N.Hüseynova və N.C.Quliyev Sağlamlıq 2008 №1 s102-108
Yenidoğulmuşlarda bağırsaq mikroflorasının formalaşmasına ananın mik¬ro¬ekoloji vəziyyətinin təsiri N.Hüseynova Sağlamlıq 2008 №4 s 93-96
Hiperbilirubinemiyası olan yenidoğulmuşlarda bağırsaq disfunksiyaları zamanı klinik, immunoloji göstəricilərin dinamikası N.Hüseynova və N.C.Quliyev XI- Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları Bakı 2008 s. 274-275
Hiperbilirubinemiyası olan yenidoğulmuşlarda bağırsaq disfunksiya¬ları zamanı klinik, immunoloji göstəricilərin dinamikası və probiotiko¬terapiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi N.Hüseynova Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətlətləri. 2009№1 s 103-107
Ообенности микробиоценоза кишечника новорожденных, рожденных с помощью кесарева сечения, и клиническая, микробиологическая, иммунологическая эффективность пробиотикотерапии, применяемой при кишечной дисфункции N.Hüseynova Экспериментальная и kлиническая медицина. Тбилиси, 2009, №4/2 (49) с79-82
Qurum