• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2001-2007 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2007-2008 Həkim-interna Milli Onkologiya Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2003-2007 Ort tibb işçisi Musa Nağıyev ad. TTYX Bakı, Azərbaycan
2007-2008 Həkim-interna Milli Onkologiya Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
2008-2016 Onkoloq- kimyaterapevt Milli Onkologiya Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
2016- Onkoloq- kimyaterapevt Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
2010 Oncology I seminar Zalsburq, Avstriya
2010 Onkologiya / hematologiya, kimyaterapiya (2ay) Ankara, Türkiyə
2011, 2015 Onkologiya ixtisası üzrə təkmilləşdirmə kursu (3ay+3ay), Azərbaycan Həkimləri Təkimlləşdirmə İnstitutu Bakı, Azərbaycan
2015 Oncology / Hematology təcrübə mübadiləsi (1 ay), MD Anderson Cancer Center Hyuston, ABŞ
2016 Oncology/Hematology/ kimyaterapiya (1ay) Vyana, Avstriya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Герпетическая инфекция у больных, получающих химиотерапию M.Q.Məmmədov Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva Ümumilli lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 36-41.
Qeyri-Hockin limfomalı xəstələrdə standart proqnostik faktorların dəyərləndirilməsi Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva Ümumilli lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 81-82.
Современные возможности лечения лимфом низкой степени злокачественности Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva VIIсъезд онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, Казахстан. Материалы съезда, с.459
Использование схемы Гемцитабин+Ломустин при лечении рецидивов и рефрактерных форм лимфомы Ходжкина Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva VIIсъезд онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, Казахстан. Материалы съезда, с.459
A rare case report: diffuse large B-cell lymphoma of the uterine cervix Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva VIIсъезд онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, Казахстан. Материалы съезда, с.342
Bendamustine and rituximab (BR) are effetive in the treament of relapsed or refractory mantle-cell lymphomas Y.Əhmədov A.Y.Əliyev T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva VIIсъезд онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, Казахстан. Материалы съезда, с.452
Hepatit B və C viruslarının Qeyri-Hockin limfomalarının əmələ gəlməsindəki rolu və müalicənin nəticələrinə təsiri T.Z.Tahirov E.E.Kazımov Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 51-52.
Kimyaterapiyadan sonra neytropeniya olan xəstələrdə göbələk infeksiylarına yoluxma riski T.Z.Tahirov E.E.Kazımov Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 58-59.
Результаты применения таргетного препарата Бевацизумаб у больных метастатическим HER2 -негативным раком молочной железы, резистентным к антрациклинам и таксанам Y.Əhmədov T.Z.Tahirov E.E.Kazımov İ.Hacıyeva Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 66-67.
Первичные лимфомы центральной нервной системы Y.Əhmədov T.Z.Tahirov E.E.Kazımov Ümumilli lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 18-24.
İndolent limfomalarda Ribomustinin effektivliyi Y.Əhmədov T.Z.Tahirov E.E.Kazımov Ümumilli lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 68-70.
Qeyri-Hockin limfomalarda Rituksimabla ilə dəstəkləyici müalicədə təcrübəmiz Y.Əhmədov T.Z.Tahirov E.E.Kazımov Ümumilli lider Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 100-102.
Azərbaycan Respublikasında Limfomaların Epidemiologiyası Kazımov E.E. Tahirov T.T.) Türkiyə. III Avrasiya Hemotoloji Konqressin materialları
Прогностические и предиктивные факторы рака молочной железы соавт. А.Э.Абасов, Э.Э.Казимов, А.З.Дербендова. Украина. Журнал Здоровье Женщины № 9 (105) 2015. с.138-140
Таргетная терапия рака яичников. соавт. А.Э.Абасов, А.З.Дербендова, Э.Э.Казимов, И.А.Гаджиева Азербайджанский журнал онкологии и гематологии, № 1, 2016, с.119-122.
Qurum
Azərbaycan Onkoloqlar Elmi Cəmiyyəti
Türk Tibbi Onkoloqlar Cəmiyyəti
Türk Hematoloji Uzmanlq Dərnəyi
NCCN
ESMO
RUSSCO