• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə işi fakultəsi Azərbaycan, Bakı
2010-2011 Həkim-İntern Mərkəzi Klinika, Onkologiya şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2011-2013 Həkim Hərbi-həkim Silahlı Qüvvələri, N saylı hərbi hissə Azərbaycan
2013- Onkoloq Mərkəzi Klinika, Terapiya şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
2013 Çukurova Universiteti, Tibb fakultəsi, Balcalı xəstəxanası, Onkologiya şöbəsi Türkiyə, Adana
2013-2015 Çukurova Universiteti, Tibb fakultəsi, Balcalı xəstəxanası, Sümük iliği transplantasiyası şöbəsi Türkiyə, Adana
2013-2015 Çukurova Universiteti, Tibb fakultəsi, Balcalı xəstəxanası, Hematologiya şöbəsi Türkiyə, Adana
2013-2015 Çukurova Universiteti, Tibb fakultəsi, Balcalı xəstəxanası, Hemaferez və kök hücrə kriyoprezervasyon şöbəsi Türkiyə, Adana
2014 Erciyes Universiteti, Şahinur Dedeman Sümük iliği transplantasiyası və kök hücrə müalicəsi mərkəzi Türkiyə, Kayseri
2015 MD Anderson Cancer Center klinikası, Leukemia şöbəsi ABŞ, Texas, Houston
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Evaluation of Dynamic HBV-DNA Levels in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation with high risk for HBV infection Emin Abdullayev, Cavid Hasanzade, Berksoy Şahin, Birol Güvenç, Melek Köksal Erkişi Nature/ Bone marraw transplantation journal
Role of Hematopoietic Stem Cell Transplantation Comorbidity Index, single center experience. Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç, Leukemia Research Journal
Case report: Autologous stem cell transplantation in the treatment of favorable AML Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Case report: Venous thromboembolism after hematopoietic stem cell transplantation. Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Case report: The Patient with history of soft tissue sarcoma and Hodgkin lymphoma undergoing for Hematopoietic stem cell transplantation Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Case report: Posterior reversible encephalopathy syndrome in a patient after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Case report: Strongyloides stercoralis in stem cell transplantation patients Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Case report: Hematopoietic stem cell transplantation and tuberculosis Emin Abdullayev, Berksoy Şahin, Birol Güvenç Leukemia Research Journal
Qurum
ESMO (European Society For Medical Oncology)
HUD (Hematoloji Uzmanlik Derneği)
EBMT (European Society For Blood And Marrow Transplantation)
GAP (Global Academic Programs)